Vakblad Recrea-Magazine

Recrea-Magazine is het tweemaandelijkse vakblad van RECREAD. Dit magazine bevat relevante vakliteratuur voor al wie professioneel bezig is met ondernemen in de brede recreatiebranche in het algemeen en de verblijfsrecreatie in het bijzonder.

Het blad wordt gratis verstuurd aan de RECREAD-leden en aan een selectie van relaties zowel in de publieke als de private sector actief in de wereld van recreatie, vakantie en vrije tijd.

Redactie: Dirk Metsu, hoofdredacteur, Tel. +32 497 57 78 73.

Advertentiebeheer: Lucien Steegmans, Tel. +32 477 40 25 22.
 

Meer info over adverteren in ons vakblad.