Missie

 • Het uitoefenen van invloed op het overheidsbeleid zowel op landelijk, provinciaal, lokaal als Europees niveau met het oog op voldoende ruimte om te ondernemen, betaalbare heffingen en een haalbare wetgeving;
   
 • het creëren van ledenvoordelen die een logistiek of financieel voordeel bieden;
   
 • het bevorderen van het kampeertoerisme in Vlaanderen en van het imago van het kampeertoerisme;
   
 • het ondersteunen van de leden bij het bieden van kwaliteit en veiligheid aan de consument;
   
 • het leveren van informatie, vorming en opleiding om het professionalisme, de concurrentiekracht en de kwaliteit van de aangesloten bedrijven te bevorderen;
   
 • het bevorderen van de samenwerking met organisaties met een soortgelijke doelstelling.