Over ons

Wie zijn we?

RECREAD is een beroepsvereniging van en voor zelfstandige ondernemers actief in de sector van de openluchtrecreatieve verblijfsrecreatie in Vlaanderen. Onze aangesloten bedrijven zijn o.a. uitbaters van campings, verblijfparken, vakantieparken en kampeerautoterreinen. Onze beroepsvereniging telt een 110-tal aangesloten recreatiebedrijven. Het bestuur bestaat uit ondernemers actief in de branche.

Onze kerntaken zijn:

 • sectorale belangenbehartiging: het uitoefenen van invloed op het overheidsbeleid zowel op landelijk, provinciaal, lokaal als Europees niveau met het oog op voldoende ruimte om te ondernemen, betaalbare heffingen en een haalbare wetgeving;
 • het creëren van allerlei ledenvoordelen die een logistiek of financieel voordeel bieden; 
 • het leveren van advies, informatie, vorming en opleiding om het professionalisme, de concurrentiekracht en de kwaliteit van de aangesloten bedrijven te bevorderen.

RECREAD beschikt over een permanent secretariaat met twee vaste medewerkers.

RECREAD is een geïntegreerde sectororganisatie van Unizo, Unie van Zelfstandige Ondernemers. Alle RECREAD-leden zijn automatisch lid van Unizo met alle Unizo-voordelen.

De beroepsorganisatie werd opgericht in 1964 te Bredene onder de naam ‘Centrale voor Kampeer- en Vakantiebestedingsbedrijven (CKVB)’. In de jaren ‘70 en ‘80 groeide de organisatie onder de naam Campingfederatie-CKVB snel uit tot de grootste landelijke beroepsorganisatie in de openluchtrecreatieve sector.

In 2007 werd besloten tot een meer eigentijdse naamswijziging naar RECREAD, federatie van recreatieondernemers. Deze nieuwe naam werd mee ingegeven door de evoluties in de sector waarbij zuivere kampeerbedrijven almaar meer evolueren naar veelzijdige recreatiebedrijven die een bredere waaier aan logiesformules aanbieden.

Wat doen we?

 • Eerstelijnsadvies aan onze leden
 • Adviesbezoek ter plaatse
 • Juridisch eerstelijnsadvies
 • Sectorale belangenbehartiging bij diverse overheden
 • Studie en onderzoek
 • Individuele bijstand aan leden voor specifieke dossiers
 • Informatiesessies, opleidingen en studiereizen
 • Publicaties en vakinformatie
 • Projecten ten bate van onze leden
 • Bevordering sociale netwerking tussen leden en relaties
 • Ontwikkelen van exclusieve ledenvoordelen