Medewerkers

De organisatie beschikt over een secretariaat met één voltijdse medewerker en één deeltijdse medewerkster.

Dirk Metsu, algemeen secretaris

De algemeen secretaris is het eerste aanspreekpunt van de vereniging, zowel voor de aangesloten bedrijven als de externe relaties. Hij vertegenwoordigt op dagelijkse basis de vereniging, in nauw overleg met de voorzitter die algemene leiding heeft. De secretaris is tevens afgevaardigde bestuurder. Hij beheert de permanente werking van de vereniging onder de hoede van de Raad van Bestuur.

dirk.metsu@recread.be

Els Dierendonck, verantwoordelijke Administratie

De verantwoordelijke Administratie zorgt voor de brede administratieve ondersteuning van de secretaris. Zij is het aanspreekpunt van de leden voor alle zaken in verband met de ledenadministratie. Verder staat zij in voor het administratief beheer van o.a. de websites, projecten, publicaties, enzovoort.

els.dierendonck@recread.be

 

RECREAD, federatie van recreatieondernemers vzw
Anspachlaan 111 bus 4
1000 BRUSSEL
Tel. 02/213.40.10
Fax 02 /513 36 76
E-mail: info@recread.be
Website van de federatie: www.recread.be
Promotionele website voor leden: www.camping.be

Contacteer ons

Contacteer ons op 0497 57 78 73 , of stuur ons een e-mail op info@recread.be

Recread vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel