Missie

  • Het uitoefenen van invloed op het overheidsbeleid zowel op landelijk, provinciaal, lokaal als Europees niveau met het oog op voldoende ruimte om te ondernemen, betaalbare heffingen en een haalbare wetgeving;

  • het creĆ«ren van ledenvoordelen die een logistiek of financieel voordeel bieden;

  • het bevorderen van het kampeertoerisme in Vlaanderen en van het imago van het kampeertoerisme;

  • het ondersteunen van de leden bij het bieden van kwaliteit en veiligheid aan de consument;

  • het leveren van informatie, vorming en opleiding om het professionalisme, de concurrentiekracht en de kwaliteit van de aangesloten bedrijven te bevorderen;

  • het bevorderen van de samenwerking met organisaties met een soortgelijke doelstelling.

Contacteer ons

Contacteer ons op 02 213 40 10, of stuur ons een e-mail op info@recread.be

Tel.  +32 (0)2 213 40 10
Fax. +32 (0)2 513 36 76

Recread vzw
Anspachlaan 111 bus 4
1000 Brussel