Historiek

De beroepsorganisatie werd opgericht in 1964 te Bredene onder de naam ‘Centrale voor Kampeer- en Vakantiebestedingsbedrijven (CKVB)’. In de jaren ‘70 en ‘80 groeide de organisatie onder de naam Campingfederatie-CKVB snel uit tot de grootste landelijke beroepsorganisatie in de openluchtrecreatieve sector.

In 2007 werd besloten tot een meer eigentijdse naamswijziging naar RECREAD, federatie van recreatieondernemers. Deze nieuwe naam werd mee ingegeven door de evoluties in de sector waarbij zuivere kampeerbedrijven almaar meer evolueren naar veelzijdige recreatiebedrijven die een bredere waaier aan logiesformules aanbieden.

Op 21 september 2009 werd een strategisch en logistiek samenwerkingsakkoord ondertekend met de federatie Horeca Vlaanderen vzw.

RECREAD opereert als zelfstandige beroepsorganisatie vanuit de kantoren van Horeca Vlaanderen aan de Anspachlaan 111 te Brussel.

Contacteer ons

Contacteer ons op 0497 57 78 73 , of stuur ons een e-mail op info@recread.be

Recread vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel