Bestuur

RECREAD is een vereniging zonder winstoogmerk. Het bestuur is samengesteld uit ondernemers actief in de sector van de verblijfsrecreatie. Het bestuur bestaat uit een Algemene Vergadering (19 bestuursleden).

De statuten waarborgen een evenwichtige verdeling van de mandaten volgens het gewicht van de aangesloten bedrijven per provincie. Statutaire verkiezingen vinden om de 4 jaar plaats.

Leden van de Algemene Vergadering 2018-2022

Contacteer ons

Contacteer ons op 0497 57 78 73 , of stuur ons een e-mail op info@recread.be

Recread vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel