Vaknota's

In de loop van de jaren bracht RECREAD ten behoeve van haar leden allerlei vaknota’s uit over tal van onderwerpen. Voorschriften rond het gebruik van gas op de camping, wanneer welk btw-tarief toepassen, wat is de motivatie van ons modelcontract voor de verhuur van een perceel,… het is maar een greep uit de beschikbare publicaties.

Deze vaknota's zijn enkel toegankelijk voor onze leden.

  • Vaknota gebruik camera en beelden
  • Vaknota SABAM-heffing logiesverstrekkende bedrijven
  • Vaknota gas op de camping
  • Vaknota gebruik btw-tarieven
  • Vaknota metrologie en ijkingen
  • Vaknota alleen reizende minderjarigen op de camping
  • Vaknota modelcontract
  • Vaknota omgaan met lastige en agressieve klanten
  • Vademecum Vlaams logiesdecreet OLRV
  • E.a.

Contacteer ons

Contacteer ons op 0497 57 78 73 , of stuur ons een e-mail op info@recread.be

Recread vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel