Vaknota's

In de loop van de jaren bracht RECREAD ten behoeve van haar leden allerlei vaknota’s uit over tal van onderwerpen. Voorschriften rond het gebruik van gas op de camping, wanneer welk btw-tarief toepassen, wat is de motivatie van ons modelcontract voor de verhuur van een perceel,… het is maar een greep uit de beschikbare publicaties.

Deze vaknota's zijn enkel toegankelijk voor onze leden.

  • Vaknota gebruik camera en beelden
  • Vaknota SABAM-heffing logiesverstrekkende bedrijven
  • Vaknota gas op de camping
  • Vaknota gebruik btw-tarieven
  • Vaknota metrologie en ijkingen
  • Vaknota alleen reizende minderjarigen op de camping
  • Vaknota modelcontract
  • Vaknota omgaan met lastige en agressieve klanten
  • Vademecum Vlaams logiesdecreet OLRV
  • E.a.

Contacteer ons

Contacteer ons op 02 213 40 10, of stuur ons een e-mail op info@recread.be

Tel.  +32 (0)2 213 40 10
Fax. +32 (0)2 513 36 76

Recread vzw
Anspachlaan 111 bus 4
1000 Brussel