Publicaties

Hier vinden RECREAD-leden een aantal down te loaden publicaties.

  • Analyse en aanbevelingen voor de kampeersector aan de Vlaamse Kust-Expertennota in kader KAPIII-ruimtelijk instrumentarium - maart 2007, K.Kappelhoff;
  • De Verblijfsrecreatie in Nederland. Expertennota in kader KAPIII-ruimtelijk instrumentarium - maart 2007, D.J Verstand;
  • Zoektocht naar ruimtelijke kwaliteit in kampeerbedrijven door middel van RUP’s - expertennota in kader KAPIII-ruimtelijk instrumentarium - maart 2007, P. Gellynck;
  • Juridische expertennota in kader KAPIII-ruimtelijk instrumentarium, Lindenmans-Depretere - maart 2007;
  • Eindrapport overleg kampeerautotoerisme Vlaamse Kust – 2008, IDEAConsult in opdracht van Toerisme Vlaanderen en minister van Toerisme Geert Bourgeois;
  • Eindrapport onderzoek kampeerauto’s, Westtoer 2002;
  • Onderzoek profiel van de Kampeerautotoerist aan de Vlaamse Kust, Westtoer 2009;
  • Knelpuntennota Verblijfsrecreatie en Ruimtelijke Ordening, RECREAD 2008.

Contacteer ons

Contacteer ons op 02 213 40 10, of stuur ons een e-mail op info@recread.be

Tel.  +32 (0)2 213 40 10
Fax. +32 (0)2 513 36 76

Recread vzw
Anspachlaan 111 bus 4
1000 Brussel